Cần xiết lực đồng hồ Tohnichi 900DB3-S

Cần xiết lực đồng hồ Tohnichi 900DB3-S cao cấp made in japan