Đầu cụp tuýp V-17B H12x100 không có nam châm

Đầu chụp tuýp OHMI V-17B H12x100 chuôi gài 6.35mm không có nam châm