Tay chụp tuýp dài OHMI V-17B H10x100MAG

Tay chụp tuýp dài OHMI V-17B H10x100MAG