Tay liền khẩu 13 dài 100mm OHMI V-17B H13x100UN

Tay liền khẩu 13 dài 100mm OHMI V-17B H13x100UN