6.35mm Hex drive nut setter 10mm. Đầu tuýp 10mm đầu 1/4" Ohmi V-17B