Đầu tuýp lắt léo 13mm dài 100mm OHMI V-17B H13x100UN