Thanh nối Mũi vít bắt góc hẹp +2-6x210mm No.350 Anex
Đầu gắn vít của Thanh nối Mũi vít bắt góc hẹp +2-6x210mm No.350 Anex
Chuôi gắn của Thanh nối Mũi vít bắt góc hẹp +2-6x210mm No.350 Anex
Thanh nối Mũi vít bắt góc hẹp Anex +2- 6x210mm No.350 có thể uốn cong
Thanh nối Mũi vít bắt góc hẹp +2-6x210mm No.350 Anex
Đầu gắn vít của Thanh nối Mũi vít bắt góc hẹp +2-6x210mm No.350 Anex
Chuôi gắn của Thanh nối Mũi vít bắt góc hẹp +2-6x210mm No.350 Anex
Thanh nối Mũi vít bắt góc hẹp Anex +2- 6x210mm No.350 có thể uốn cong

Thanh nối Mũi vít bắt góc hẹp +2-6x210mm No.350 Anex

Mã SP: No.350
0 Review(s)
Còn Hàng

Đặc điểm của Tay nối Mũi vít bắt góc hẹp +2- 6x210mm No.350 Anex

– Dùng để vặn vít nằm kẹt trong góc hẹp mà tuốt nơ vít thường không thể mở được

– Thao tác dễ dàng

– Có thể đổi đầu vít chỉ một thao tác