Đầu chuyển tuýp OHMI BH-4A (12.7 – 6.35 mm )

Đầu chuyển tuýp OHMI BH-4A (12.7 – 6.35 mm ) made in japan