FLAG

Showing all 58 results, including child brands

345.000 
158.400 
158.400 
101.000 
734.000 
426.000 
345.000 
1.086.000 

Bộ đầu vặng đa năng.

Tay vặn khẩu tự động 3/8″ R3RR FLAG

463.000 
1.541.000 
92.000 

Bộ lục giác các loại.

Đầu khẩu 1/2″ 6 cạnh RSA-10 FLAG

675.000 
3.617.000 
132.000 
125.000 
125.000 
1.020.000 
1.461.000 

Bộ đầu tuýp lục giác.

Bộ Đầu khẩu 1/4″ hệ inch RS2-9 FLAG

309.000 
323.000 

Bộ tuýp - Đầu khẩu các loại.

Đầu khẩu vặn ốc 1/2″ 19mm WPS419 Flagtool

360.000 

Bộ tuýp - Đầu khẩu các loại.

Đầu khẩu vặn ốc 1/2″ 17mm WPS417 Flagtool

352.000 
240.000 
185.000 
80.000 

Bộ tuýp - Đầu khẩu các loại.

Đầu chuyển khẩu 3/8″ sang 1/4″ Flagtool AD3814

74.000 
74.000 

Đầu vít vặn các loại

Đầu nối khẩu 1/2″ Flag E4250

257.000 

Đầu vít vặn các loại

Đầu nối khẩu 1/2″ Flag E4150

178.000 
162.000 

Đầu vít vặn các loại

Đầu nối khẩu 1/2″ E475 FLAG

140.000 

Đầu vít vặn các loại

Đầu nối khẩu 3/8″ Flagtool E3250

228.000 
132.000 
119.000 
93.000 
85.000 
74.000 
65.000