Kìm nhọn

Hiển thị tất cả 26 kết quả

1.664.000 
440.000 

Kìm cầm tay các loại

Kìm nhọn Tsunoda mini MR-120DG

325.400 

Kìm cầm tay các loại

Kìm mũi nhọn Tsunoda MR-115DG

313.400 
816.200 
1.399.200 
680.900 
612.700 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA-150S Top KOGYO

561.000 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA-125S Top KOGYO

526.900 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA-200 Top KOGYO

654.500 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA-150 Top KOGYO

526.900 
867.900 
646.800 
722.700 
740.300 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA3-150 Top KOGYO

713.900 
561.000 
603.900 
489.500 
271.000