Kìm nhọn

Hiển thị tất cả 25 kết quả

1.634.000 
440.000 

Kìm cầm tay các loại

Kìm nhọn Tsunoda mini MR-120DG

325.400 

Kìm cầm tay các loại

Kìm mũi nhọn Tsunoda MR-115DG

313.400 
1.535.600 
730.000 
669.000 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA-150S Top KOGYO

596.000 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA-125S Top KOGYO

571.000 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA-200 Top KOGYO

706.000 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA-150 Top KOGYO

571.000 
960.300 
717.200 
802.000 
827.000 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA3-150 Top KOGYO

790.000 
620.000 
659.000 
489.500 
271.000