Anex

Showing 1–100 of 476 results, including child brands

Dụng cụ cầm tay

Tô vít dẹp mini No.3522 Anex

118.800 
170.500 

Dụng cụ cầm tay

Tô vít bake mini No.3512 Anex

118.800 
96.800 
53.900 
160.600 
160.600 
132.000 
100.100 
170.500 

Dụng cụ cầm tay

Tô vít chữ T No.370 Anex

265.100 
169.000 
92.400 
92.400 

Đầu vít vặn các loại

Mũi vít đầu bầu AHC-1511 Anex

201.300 
130.900 

Dụng cụ cầm tay

Tô vít 2 đầu No.3775 Anex

160.600 
100.100 
100.100 
62.700 
62.700 
60.500 
92.400 
1.260.000 

Dụng cụ cầm tay

Mũi kẹp mũi khoan No.99 Anex

491.700 
202.000 
167.000 
149.000 
126.500 
128.700 
166.100 
166.100 
148.500 
127.000 
128.700 
202.000 
160.600 
140.800 
121.000 
121.000 
190.300 
148.500 

Tua vít lục giác các loại.

Tô vít lục giác No.6600-H3x120 Anex

108.900 
100.100 
96.800 
96.800 
96.800 

Dụng cụ cầm tay

Tô vít chính xác No.65 Anex

80.300 
270.600 
260.700 
240.900 
160.600 
161.000 
160.600 

Bộ đầu vặng đa năng.

Bộ mũi vít bắt góc hẹp No.353 Anex

501.600 
201.300 
180.400 
180.400 
282.000