kìm mũi nhọn

Hiển thị tất cả 30 kết quả

Kìm cầm tay các loại

Kìm cắt góc 115mm MEN-115DG Tsunoda

471.900 
612.700 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA-150S Top KOGYO

561.000 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA-125S Top KOGYO

526.900 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA-200 Top KOGYO

654.500 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA-150 Top KOGYO

526.900 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA3-150 Top KOGYO

713.900 

Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn RA3-130 Top KOGYO

706.200 
489.500 
519.200 
488.400 
440.000 
440.000 
532.400 
557.700 
539.000 
532.400 
292.900 
336.600 
284.900 
265.100 
270.600 
261.800 
314.600 
297.000 
465.300